Топли пијалаци
Македонско кафе

0 . . . 50 ден.
Еспресо

0 . . . 50 ден.
Макијато мало

0 . . . 60 ден.
Макијато големо

0 . . . 70 ден.
Ладно макијато

0 . . . 70 ден.
Капучино

0 . . . 80 ден.
Нес кафе

0 . . . 80 ден.
Топло чоколадо

0 . . . 80 ден.
Млеко чаша

0 . . . 50 ден.